همزن کافی قوی برق مستقیم کد ۱۶۷۳

440000 تومان

همزن  کافی قوی برق مستقیم

همزن کافی تک سر 

همراه مخزن اکرولیک درجه دار

سیمی برق مستقیم دو شاخ دار

فوق العاده قوی 

وارداتی

می خواهم سفارشم کادو شود

(25000 تومان)